Hlavní obsah

ústně

Příslovce

  • mündlichústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

Vyskytuje se v

hygiena: ústní hygienadie Mundhygiene

podání: ústní podánímündliche Überlieferung

ústní: anat. dutina ústnídie Mundhöhle

ústní: ústní vodadas Mundwasser

odpověď: písemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwort

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

ústní: ústní zkouškaeine mündliche Prüfung

ústní: ústní dohodamündliche Vereinbarung

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

mündlich: etw. mündlich vereinbarenco dohodnout ústně