Hlavní obsah

ústně

Příslovce

  • mündlichústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

Vyskytuje se v

hygiena: ústní hygienadie Mundhygiene

podání: ústní podánímündliche Überlieferung

ústní: anat. dutina ústnídie Mundhöhle

odpověď: písemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwort

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

Überlieferung: ústní předávání pověstímündliche Überlieferung von Sagen

mündlich: co dohodnout ústněetw. mündlich vereinbaren

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich