Hlavní obsah

odpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (slovy) die Antwort, die Erwiderung, die Entgegnungnechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassenpísemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwortžádat o odpověďum Antwort bitten
  2. přen.(reakce) die Antwort

Vyskytuje se v

dovolávat se: auf die Antwort dringendovolávat se odpovědi

kladný: eine positive Antwortkladná odpověď

lakonický: eine lakonische Antwortlakonická odpověď

lapidární: lapidare Antwortlapidární odpověď

lítostný: eine reuige Antwortlítostná odpověď

mít se: im Begriff sein zu antwortenmít se k odpovědi

negativní: negative Antwortnegativní odpověď

neslaný: so eine leere Antworttaková neslaná odpověď

odmítavý: abschlagende Antwortodmítavá odpověď

plácnout: mit einer Antwort herausplatzenplácnout odpověď

pohoršit: Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.Svou odpovědí situaci jen pohoršil.

pohotový: schlagfertige Antwort auf etw.pohotová odpověď na co

popletený: verworrene Antwortenpopletené odpovědi

promptní: prompte Antwortpromptní odpověď

přímý: direkte Antwort auf die Fragepřímá odpověď na otázku

rázný: eine entschiedene Antwortrázná odpověď

roztržitý: j-m eine fahrige Antwort gebendát komu roztržitou odpověď

spolknout: die Antwort verschluckenspolknout odpověď

sugerovat: j-m eine Antwort suggerierensugerovat komu odpověď

špatný: eine falsche Antwortšpatná odpověď

takový: Wie die Frage, so die Antwort.Jaká otázka, taková odpověď.

určitý: eine bestimmte Antwort gebendát určitou odpověď

vágní: eine vage Antwortvágní odpověď

vypáčit: aus j-m die Antwort herausholenvypáčit z koho odpověď

výstižný: eine treffende Antwortvýstižná odpověď

vyštěknout: Sie stieß ihre Antwort aus.Vyštěkla svoji odpověď.

zavěsit: Er hat ohne Antwort aufgehängt.Bez odpovědi zavěsil.

zneklidnit: Seine Antwort hat mich beunruhigt.Jeho odpověď mě zneklidnila.

vedle: Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.Tvoje odpověď je úplně vedle.

geben: j-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komu

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

odpověď: die Frage ohne Antwort lassennechat otázku bez odpovědi