Hlavní obsah

mít se

Nedokonavé sloveso

  1. (dobře ap.) gehenužívá se pouze ve vazbě es gehtJak se máte?Wie geht es Ihnen?mít se na pozoru před kým/čímauf der Hut sein, sich hüten vor j-m/etw.Ty se ale máš!Du hast es gut!
  2. (chystat se) im Begriff sein/stehen, daran sein, sich anschickenmít se k odpovědiim Begriff sein zu antwortenmít se k odchodusich anschicken zu gehen

Vyskytuje se v

dobře: Leben Sie wohl!Mějte se dobře!

menší: einen kleineren Betrag mithabenmít s sebou menší částku

mnoho: Ich habe nicht viel Geld mit.Nemám s sebou mnoho peněz.

pes: ein Hundeleben führenmít se pod psa

prima: Mir geht es prima.Mám se prima.

vyčítat: Sie haben sich nichts vorzuwerfen.Nemají si co vyčítat.

hezky: Mach's gut.Měj se hezky.

ohánět se: alle Hände voll zu tun habenmít se co ohánět

otáčet se: Er hat immer alle Hände voll zu tun.Má se pořád co otáčet.

žito: im Fett sitzenzhrub. mít se jako prase v žitě

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

vermuten: Es ist zu vermuten, dass...Má se za to, že...

mít se: auf der Hut sein, sich hüten vor j-m/etw.mít se na pozoru před kým/čím