Hlavní obsah

statt

Spojka

  • místo, namístoStatt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Předložka; s Gen/<span class='g'>gespr. auch</span> 3. pád

  • (na)místoStatt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Vyskytuje se v

statt: (na)místo koho, za kohoan j-s statt

erklären: místopřísežně prohlásit coetw. an Eides statt erklären

dass: místo abystatt dass

jährlich: Mistrovství světa se konají každý rok.Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.

prohlášení: čestné prohlášeníVersicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherung

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

Eid: místopřísežněan Eides statt