Hlavní obsah

statt

Spojka

  • místo, namístoStatt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Předložka; s Gen/gespr. auch 3. pád

  • (na)místoStatt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Vyskytuje se v

Eid: an Eides stattmístopřísežně

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

dass: statt dassmísto aby

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

prohlášení: čestné prohlášeníVersicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherung

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

místo: místo mnestatt meiner