Hlavní obsah

Eid

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • přísahaeinen Eid ablegensložit přísahuunter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

Vyskytuje se v

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

binden: sich mit einem Eid binden(za)vázat se přísahou

halten: einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu

prohlášení: čestné prohlášeníVersicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherung

přísaha: med. Hippokratova přísahahippokratischer Eid

pod, pode: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

slib: skládat slibeinen Eid ablegen

stvrdit: stvrdit smlouvu přísahoueinen Vertrag mit einem Eid bekräftigen