Hlavní obsah

Eid

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • přísahaeinen Eid ablegensložit přísahuunter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

Vyskytuje se v

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

binden: sich mit einem Eid binden(za)vázat se přísahou

halten: einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu

prohlášení: Versicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherungčestné prohlášení

přísaha: hippokratischer Eidmed. Hippokratova přísaha

pod, pode: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

slib: einen Eid ablegenskládat slib

stvrdit: einen Vertrag mit einem Eid bekräftigenstvrdit smlouvu přísahou

Eid: einen Eid ablegensložit přísahu