Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (část prostoru) der Platz, der Ort, die StelleVšecko je na svém místě.Alles ist an seinem Ort.Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauftPřijměte místo.Nehmen Sie Platz.
  2. (osada, obec ap.) der Ort, die Ortschaft, die Stättevýletní/lázeňské místoder Ausflugsort/Kurortmísto pobytuder Aufenthaltsort
  3. (část, díl) der Punkt, die Stelleznámé místo v knizebekannte Stelle im Buchbolavé místowunder Punkt
  4. (zaměstnání ap.) die Stelle, die Anstellung, die Positionpracovní místodie Arbeitsstellehledat si nové místoeine neue Stelle suchen
  5. (pořadí) die Stelle, der Rang

Příslovce

  1. (náhradou, v zastoupení ap.) (an)statt, anstelle/an StelleMísto do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.
  2. (na začátku vedl. věty) (an)stattMísto aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

Předložka

  • namísto(an)statt, anstelle/an Stelle j-smísto mnestatt meinermísto učiteleanstelle des LehrersUdělám to místo něho.Ich mache es anstatt seiner.

Vyskytuje se v

intimní: intimní místadie Intimstellen

odjezd: místo odjezduder Abfahrtsort

označení: označení místadie Platzbezeichnung

příslovce: příslovce místadas Lokaladverb

registrační: registrační místodie Anmeldestelle, výp. die Registrierungsstelle

rekonstruovat: rekonstruovat vraždu na místě činuden Mord am Tatort rekonstruieren

stání: místo k stáníder Stehplatz

úřednický: úřednické místodie Beamtenstelle

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

ergonomie: ergonomie pracovního místaErgonomie am Arbeitsplatz

kde: To je místo, kde jsem se narodil.Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

odpočinkový: odpočinková místa pro turistydie Rastplätze für Touristen

olizovat se: Kočka se místo mytí olizuje.Die Katze beleckt sich anstatt sich zu waschen.

opředený: přen. místo opředené pověstmiein von Legenden umwitterter Ort

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

posvátný: posvátné místoein heiliger Ort

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prohodit: prohodit si místoPlätze tauschen

přední: zaujímat přední místoeine prominente Stelle einnehmen

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

úmrtí: místo/datum úmrtíder Todesort/das Todesdatum

určení: místo určení zásilkyder Bestimmungsort der Sendung

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

pravý: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort

srdce: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

an: na tom samém místěan demselben Platz

sparen: Šetří na nesprávném místě.Sie spart am falschen Ende.

anhaften: Špína pořádně lpí na tomto místě.Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.

anstatt: Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.

anstelle, an Stelle: Místo matky přišla dcera.An Stelle der Mutter kam die Tochter.

Anwärter: uchazeč o (pracovní) místo/postein Anwärter auf einen Posten

bangen: Bojí se o své pracovní místo.Er bangt um seinen Arbeitsplatz.

behaupten: uhájit své místoseinen Platz behaupten

Behinderte: parkovací místa pro postiženéParkplätze für Behinderte

dass: místo abystatt dass

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

entlegen: bydlet na odlehlém místěin einem entlegenen Ort wohnen

frei: hledat volné parkovací místoeinen freien Parkplatz suchen

genug: Máš dost místa?Hast du genug Platz?

heiter: Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.

lokal: příslovečné určení místaeine lokale Umstandsbestimmung

machen: Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.

markieren: označit místo v textu červenou tužkoueine Textstelle mit einem roten Stift markieren

Platz: položit věci zpět na své místodie Sachen an ihren Platz zurücklegen

Rang: obsadit první/poslední místoden ersten/letzten Rang belegen

Raum: vyžadovat hodně místaviel Raum beanspruchen

schaffen: vytvořit nová (pracovní) místaneue Stellen schaffen

Schauplatz: místo (zlo)činuder Schauplatz des Verbrechens

statt: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

Stelle: Setkáme se na smluveném místě.Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.

suchen: hledat nějaké místo na mapěeinen Ort an der Landkarte suchen

tun: Dej to na své místo.Tu es an seinen Platz.

übersehen: přehlédnout z jednoho místa celé okolídie ganze Umgebung von einer Stelle übersehen

warten: čekat na studijní místoauf einen Studienplatz warten