Hlavní obsah

Behinderte

R/e~n, ~n

  • postižený/postiženáein geistig Behindertermentálně postiženýParkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

Vyskytuje se v

zugunsten, zu Gunsten: sbírka ve prospěch postižených dětíeine Sammlung zugunsten der behinderten Kinder

Behinderte: mentálně postiženýein geistig Behinderter

körperlich: být tělesně postiženýkörperlich behindert sein

těžce: těžce postiženýschwer behindert

postižený: vchod pro postiženéEingang für Behinderte, der Behinderteneingang

překážet: překážet komu ve výhleduj-s Sicht behindern

uzpůsobený: automobil uzpůsobený pro postiženéfür Behinderte angepasstes Auto

behindern: překážet v prácibei der Arbeit behindern