Hlavní obsah

frei

Přídavné jméno

 1. svobodný, volný, nezávislý občan ap.
 2. volný výklad ap., bez pomůcek cvik ap.eine freie Rede haltenpromluvit spatra
 3. volný, liberální, nekonvenční
 4. chem., fyz.volný, nevázaný elektron ap.
 5. von etw. bez čehofrei von Sorgen seinnemít starosti
 6. volný, na svobodě, nevězněný zločinec ap.
 7. volný, širý moře ap.
 8. nahý, obnažený
 9. volný, neobsazený sedadlo ap.einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místoZimmer freivolno, volné pokoje
 10. volný den ap.Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.
 11. bezplatný, zadarmo, zdarmaeinen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Vyskytuje se v

Freie: venkuim Freien

Fuß: být na svoboděauf freiem Fuß sein

Geleit: imunita, (trestní) nedotknutelnostfreies/sicheres Geleit

lassen: nechat volnou ruku komuj-m freie Hand lassen

Rücken: mít volnou rukuden Rücken frei haben

Schnauze: z placu, z hlavy, bez přípravyfrei (nach) Schnauze, nach Schnauze

Wildbahn: volná přírodafreie Wildbahn

Himmel: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

Nachmittag: mít volné odpoledneeinen freien Nachmittag haben

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

Ausfahrt: nechat volný výjezd ze dvoradie Ausfahrt eines Hofes frei halten

Auswahl: mít svobodný/volný výběrfreie Auswahl haben

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

Durchfahrt: Neparkovat - vjezd!Bitte (die) Durchfahrt frei halten!

Eintritt: Vstup (je) volný!Eintritt (ist) frei!

frei: promluvit spatraeine freie Rede halten

freistehen: Záleží na něm, jestli přijde.Es steht ihm frei, ob er kommt.

Journalist: novinář na volné nozeein freier Journalist

Minute: využít na co, k čemu každé volné minutyjede freie Minute zu etw. nutzen

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

Stelle: ucházet se o (volné) místosich um eine (freie) Stelle bewerben

überfressen: Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.

übersetzen: přeložit text doslovně/slovo za slovem/volněeinen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzen

ungezwungen: svobodně a nenuceně mluvitfrei und ungezwungen reden

verfügen: volně disponovat časemüber Zeit frei verfügen

verkäuflich: být volně prodejnýfrei verkäuflich sein

Zimmer: Máte volný pokoj? v hoteluHaben Sie ein Zimmer frei?

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

volný: fyz. volný pádfreier Fall

vybraná: mít na vybranoueine freie Wahl haben

dávat: dávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassen

elektron: volný elektronfreies Elektron

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

myšlenka: svobodná myšlenkafreie Idee

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

nocovat: nocovat pod širým nebemunter freiem Himmel nächtigen

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

okno: mít v rozvrhu oknoeine (freie) Lücke im Stundenplan haben

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

průchod: zaručit komu svobodný průchodj-m einen freien Durchgang garantieren

ročník: První ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

Fall: volný pádder freie Fall

venku: nocovat venkuim Freien übernachten

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

volně: volně dostupnýfrei zugänglich

volno: Máte dnes večer volno?Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?

výběh: volný výběh kuřatein freier Hühnerauslauf

vylákat: Krásné počasí je vylákalo ven.Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

živočich: volně žijící živočichovéfrei lebende Lebewesen

plíce: říci komu co od plicj-m etw. frei von der Leber sagen

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

pták: být volný jako ptákfrei wie ein Vogel sein

ruka: dát komu volnou ruku v čemj-m freie Hand bei/in etw. lassen

vstup: vstup volnýEintritt frei