Hlavní obsah

okno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (otvor ve zdi) das Fensterdívat se z oknaaus dem Fenster schauensklepní oknodas Kellerfensterstřešní okno autadas Schiebedach
  2. (zasklený rám) das Fenster(glas)jednoduché/dvojité/sklápěcí oknodas Einfachfenster/Doppelfenster/Klapp(flügel)fenster
  3. přen.(výpadek paměti) die Gedächtnislückepřen.hovor. der Filmriss
  4. (v diáři ap.) die Lückemít v rozvrhu oknoeine (freie) Lücke im Stundenplan haben
  5. (ve výpočetní technice) das Fenster

Vyskytuje se v

klika: klika u okna/dveří/vratdie Fensterklinke/Türklinke/Torklinke

křídlo: křídlo dveří/okender Türflügel/Fensterflügel

maximalizovat: výp. maximalizovat oknoein Fenster maximieren

minimalizovat: výp. minimalizovat oknoein Fenster minimieren

obloukový: obloukové oknodas Bogenfenster

rohový: rohové oknodas Eckfenster

těsnění: těsnění okendie Fensterdichtung

vyklápěcí: vyklápěcí oknodas Kippfenster

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

mřížka: mřížka v okněein Fenstergitter

mýt: mýt oknaFenster putzen

na: okna na jihFenster nach Süden

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

oddalovat: oddalovat květiny od oknaBlumen vom Fenster entfernen

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

odklonit se: Odklonil jsem se od okna.Ich kehrte mich vom Fenster ab.

orosit se: Okna se orosila.Die Fenster beschlugen.

otevřený: otevřená oknageöffnete Fenster

otevřít: otevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen

pleskat: Déšť pleská do oken.Der Regen patscht gegen die Scheiben.

pozavírat: pozavírat všechna okna v doměalle Fenster im Hause schließen

prostřelit: Prostřelil okno.Er durchschoss das Fenster.

přistrčit: přistrčit stůl k oknuden Tisch ans Fenster heranrücken

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

rozevřít: rozevřít okno dokořándas Fenster weit öffnen

roztřást: Výbuch roztřásl okna.Die Explosion ließ die Fenster erbeben.

shlédnout: shlédnout z okna na dvůrvom Fenster auf den Hof heruntersehen

sklo: vyměnit sklo v oknědas Fensterglas wechseln

ťukat: ťukat na oknoans Fenster klopfen

ulice: mít okno do ulicedas Fenster zur Straße haben

ven: dívat se ven (z okna)zum Fenster hinausschauen

vyčistit: vyčistit oknadie Fenster putzen

vyhlížet: vyhlížet z oknazum Fenster hinausblicken

vyklápět: vyklápět oknodas Fenster (ab)kippen

vykouknout: Zvědavě vykoukla z okna.Sie guckte neugierig aus dem Fenster.

vystrčit: vystrčit hlavu z oknaden Kopf aus dem Fenster (st)recken

vyvěsit: Vyvěsil z okna vlajku.Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.

zabednit: zabednit oknadie Fenster verschalen

zamlžený: otevřít zamlžené oknoein beschlagenes Fenster öffnen

zamlžit se: Okno se zamlžilo.Das Fenster ist angelaufen.

zamřížovaný: zamřížované oknovergittertes Fenster

západ: okna na západFenster nach Westen

zatřást se: Okna se výbuchem zatřásla.Die Fenster erzittern unter einer Explosion.

zdvojený: zdvojená oknaDoppelfenster

sauber: umýt oknadie Fenster sauber machen

beugen: vyklonit se z oknasich aus dem Fenster beugen

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

dicht: Ta okna netěsní.Die Fenster schließen nicht dicht.

Fenster: otevřít/zavřít oknodas Fenster öffnen/schließen

gewinnen: Dům získal novými okny.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.

Gitter: mříž před oknemdas Gitter vor einem Fenster

gucken: koukat se z oknaaus dem Fenster gucken

klopfen: klepat na dveře/oknoan die Tür/ans Fenster klopfen

oberhalb: nad oknemoberhalb des Fensters

schließen: před odchodem zavřít všechna oknaalle Fenster vor dem Abgang schließen

sehen: dívat se z okna/do slunceaus dem Fenster/in die Sonne sehen

sollen: Postel přijde k oknu.Das Bett soll ans Fenster.

spähen: Vykukovala z okna.Sie spähte aus dem Fenster.

springen: skočit z okna/ze střechyaus dem Fenster/vom Dach springen

Sturz: pád z okna/kola/koněein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferd

tun: podívat se z oknaeinen Blick aus dem Fenster tun

okno: sklepní oknodas Kellerfenster