Hlavní obsah

schließen

Slovesoschloss, h. geschlossen

  1. zavřít knihu ap.Er hat die Flasche sorgfältig geschlossen.Láhev pečlivě zavřel.die Hand (zur Faust) schließensevřít ruku v pěstdie Augen schließenzavřít oči
  2. zamknout, zavřítalle Fenster vor dem Abgang schließenpřed odchodem zavřít všechna okna
  3. sich schließen zavřít se
  4. sich schließen an etw. Akk navázat na co pokračovat
  5. etw. Akk an etw. Akk připojit, doplnit co k čemu
  6. sevřít (v objetí)
  7. zavírat, mít zavírací dobuDie Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.
  8. uzavřít, ukončit, skončit projev ap.
  9. uzavřít, sjednat dohodu ap.Frieden schließensjednat mír
  10. etw. Akk aus etw. usoudit, vyvodit co z čehoDas lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

Vyskytuje se v

Schloss: za mříže(mi)hinter Schloss und Riegel

Vertrag: uzavřít s kým/čím smlouvumit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließen

vorübergehend: dočasně uzavřenývorübergehend geschlossen

anschließen: Na přednášku navazovala diskuse.An den Vortrag schloss eine Diskussion an.

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

dicht: Ta okna netěsní.Die Fenster schließen nicht dicht.

drehen: otočit klíčem v zámkuden Schlüssel im Schloss drehen

Ehe: uzavřít manželství na úřadě/v kosteledie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen

Fenster: otevřít/zavřít oknodas Fenster öffnen/schließen

führen: provést návštěvníky zámkemBesucher durch das Schloss führen

Kreis: Kruh se uzavírá.přen. Der Kreis schließt sich.

passen: Klíč nepasuje do zámku.Der Schlüssel passt nicht ins Schloss.

Starterkabel: Jak správně zapojit startovací kabely?Wie schließt man die Starterkabel richtig an?

wegen: Z důvodu přestavby zavřeno!Wegen Umbau(s) geschlossen!

účet: výp. zrušit/smazat účetein Konto schließen/löschen

inventura: zavřeno kvůli inventuřewegen Inventur geschlossen

klíč: strčit klíč do zámkuden Schlüssel in das Schloss einstecken

končit: končit slavnostní řečeine feierliche Rede schließen

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

okenice: zavřít okenicedie Fensterläden schließen

pozavírat: pozavírat všechna okna v doměalle Fenster im Hause schließen

rachotit: V zámku rachotí klíč.Der Schlüssel klappert im Schloss.

spojenectví: uzavřít spojenectví s kýmein Bündnis mit j-m schließen

trčet: nechat trčet klíč v zámkuden Schlüssel im Schloss stecken lassen

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

zalomit: zalomit klíč v zámkuden Schlüssel im Schloss abbrechen

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zavřít se: Víko se zavřelo.Der Deckel hat sich geschlossen.

zrezavět: Zámek zrezavěl.Das Schloss ist verrostet.

zámek: dát koho pod zámekj-n hinter Schloss und Riegel bringen

schließen: zavřít sesich schließen