Hlavní obsah

ehe

Die, podstatné jméno~, ~n

  • manželstvídie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Vyskytuje se v

Bund: den Bund der Ehe mit j-m eingehenuzavřít s kým svazek manželský

Hafen: in den Hafen der Ehe einlaufen, im Hafen der Ehe landenzakotvit v manželském přístavu

gültig: eine Ehe für gültig erklärenprohlásit manželství za platné

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

ungültig: eine Ehe für ungültig erklärenprohlásit manželství za neplatné

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

plodný: plodné manželstvífruchtbare Ehe

rozvést: rozvést čí manželstvíj-s Ehe scheiden

rozvrátit: rozvrátit manželství kohoj-s Ehe zerrütten

hromádka: žít na hromádce s kýmin wilder Ehe leben

chomout: vlézt do chomoutuins Joch der Ehe springen