Hlavní obsah

Auffassung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. von etw., über etw. Akk názor na co, mínění o čemunterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství
  2. chápavost, vnímavost

Vyskytuje se v

laxní: laxe Auffassung von etw.laxní přístup k čemu

odlišný: unterschiedliche Auffassungenodlišná pojetí

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství