Hlavní obsah

Meinung

Die, podstatné jméno~, ~en

  • názor, míněnímeiner Meinung nachpodle mého názoruzu einer Meinung kommendospět k názoruder Meinung sein, dass...být (toho) názoru, že...j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názorGanz meine Meinung!Moje řeč!die öffentliche Meinungveřejné míněnízu etw. keine Meinung habennemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemu

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. j-m (gehörig) die Meinung sagen říci komu (od plic) svůj názor

Vyskytuje se v

nach: meiner Meinung nachpodle mého názoru

befragen: einen Experten nach seiner Meinung befragendotázat se odborníka na jeho názor

beharrlich: seine Meinung beharrlich verteidigenneústupně hájit svůj názor

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

bestehen: auf seiner Meinung bestehentrvat na svém názoru

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

mínění: keine große Meinung von j-m habennemít o kom valné mínění

názor: meiner Meinung/Ansicht nachpodle mého názoru

svůj, svá, své, svoje: auf seiner Meinung beharrentrvat na svém

diferencovat se: sich in den Meinungen unterscheidennázorově se diferencovat

dle: meiner Meinung nachdle mého názoru

měnit: die Meinungen ändernměnit názory

moderní: moderne Meinungen vertretenzastávat moderní názory

můj, má, mé, moje: meiner Meinung nachpodle mého názoru

nesouhlas: die Unstimmigkeit in den Meinungennesouhlas v názorech

obecný: allgemeine Meinung/Behauptungobecné mínění/tvrzení

odchylný: abweichende Meinungodchylný názor

osobní: persönliche Meinung/Gründeosobní názor/důvody

ostýchat se: sich scheuen, seine Meinung zu sagenostýchat se říct svůj názor

ovlivnit: die öffentliche Meinung beeinflussenovlivnit veřejné mínění

podle: meiner Meinung nachpodle mého názoru

podobný: ähnliche Meinungenpodobné názory

pružnost: die Flexibilität der Meinungenpružnost názorů

převládající: vorherrschende Meinung unter den Leutenpřevládající názor mezi lidmi

smýšlet: Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.O rodinném životě smýšlím jinak.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: deine Meinungtvůj názor

utvořit: sich seine eigene Meinung bildenutvořit si vlastní názor

utvrdit se: Das bestärkte in mir die Meinung, dass...Utvrdil jsem se v názoru, že...

vyjádřit: seine Meinung äußernvyjádřit svůj názor

vyslovit: seine Meinung äußernvyslovit svůj názor

xenofobní: xenophobe Meinungenxenofobní názory

zcela: Meine Meinung ist ganz unterschiedlich.Můj názor je zcela odlišný.

Meinung: meiner Meinung nachpodle mého názoru