Hlavní obsah

svůj, svá, své, svoje

Zájmeno

  1. (vlastní původci děje) mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr, eigenv němčině se vyjadřuje pomocí přivlastňovacích zájmen příslušné osobyŘekni svůj názor.Sag deine Meinung.konat svou povinnostseine Pflicht tunNení ve své kůži.Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.
  2. (blízký původci děje) mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, IhrStarám se o svou sestru.Ich sorge für meine Schwester.
  3. (příslušný, náležitý) mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, IhrVšechno má svůj čas.Alles muss seine Zeit haben. Alles zu seiner Zeit.Všechno má své meze.Alles hat seine Grenze(n).
  4. své, svoje (co se týká původce děje) eigen + Subst., sein + Subst.přijít si na svéauf seine Kosten kommenHleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!trvat na svémauf seiner Meinung beharren