Hlavní obsah

dein

Zájmeno

  1. tvůj, tvá, tvé, tvoje patřící tobědein Bruder/Geschenktvůj bratr/dardeine Aufgabe/Taschentvá úloha/tvoje taškyzu deiner Tantek tvé tetě
  2. tvůj, tvá, tvé, tvoje bez následujícího podstatného jména
  • 2. pád osobního zájmena dutebeWir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

Vyskytuje se v

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Pech: Pech gehabt!, Dein Pech!Tvoje smůla!, Máš smůlu!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Weisheit: Behalte deine Weisheit für dich!Nech si své moudrosti pro sebe!

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

erhalten: Erhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

Fehler: Das war nicht dein Fehler.To nebyla tvoje chyba.

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

restlos: Er war von deiner Idee restlos begeistert.Byl tvým nápadem naprosto nadšen.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

was: Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?