Hlavní obsah

Fehler

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. chyba gramatická ap.Ich hatte im Test 7 Fehler.Měl jsem v testu 7 chyb.
  2. chyba, omyl chybné rozhodnutí ap.Das war nicht dein Fehler.To nebyla tvoje chyba.
  3. chyba, vada, nedostatek špatná vlastnost ap.ein angeborener Fehlervrozená vada
  4. kaz, vada zboží, materiálu ap.

Vyskytuje se v

um: einen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou

eingestehen: Er hat seinen Fehler eingestanden.Přiznal svou chybu.

grob: einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu

machen: einen Fehler machenudělat chybu

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

vorhalten: j-m seine Fehler vorhaltenvytýkat komu jeho chyby

dopustit se: einen Fehler/ein Verbrechen begehendopustit se chyby/zločinu

fatální: ein fataler Fehlerfatální chyba

hloupý: in etw. einen dummen Fehler machenudělat hloupou chybu v čem

hrubý: einen groben Fehler begehenudělat hrubou chybu

chyba: einen Fehler begehendopustit se chyby

mluvnický: grammatische Fehler machendělat mluvnické chyby

notorický: notorische Fehlernotorické chyby

ojedinělý: einzeln stehende Fehlerojedinělé chyby

podtrhnout: Er hat die Fehler mit Rotstift unterstrichen.Podtrhl chyby červenou tužkou.

splést: in der Berechnung einen Fehler machensplést výpočet

učinit: einen Fehler begehenučinit chybu

udělat: einen Fehler machenudělat chybu

uznat: seinen Fehler zugebenuznat svou chybu

vršit se: Fehler häufen sich wieder.Chyby se opět vrší.

vypíchnout: Fehler aufzeigenvypíchnout chyby

zpozorovat: seinen Fehler bemerkenzpozorovat svou chybu

žehlit: seine Fehler ausbügelnžehlit své chyby

chybička: Ein Fehler ist unterlaufen.Chybička se vloudila.

nebe: ein himmelschreiender Fehlerchyba do nebe volající

Fehler: Ich hatte im Test 7 Fehler.Měl jsem v testu 7 chyb.