Hlavní obsah

grob

Přídavné jménogröber, gröbst-

  1. hrubý, drsný materiál ap.Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé moukygrobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce
  2. hrubý, přibližný, rámcový obrysy ap.
  3. hrubý, vážný prohřešek ap.einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu
  4. hanl.hrubý, drsný, surový člověk ap.

Vyskytuje se v

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku

Geschütz: gegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahrenpoužít těžký kalibr proti komu/čemu

Zug: in großen/groben Zügenv hrubých rysech

Asphalt: grober Asphalthrubý asfalt

Umriss: in (groben) Umrissenv (hrubých) obrysech

rys: přen. nastínit problematiku v hrubých rysechdie Problematik in groben Zügen andeuten

drsný: drsný vtipein grober Scherz

hrubě: hrubě opracovat coetw. grob/roh bearbeiten

hrubě: hrubě zanedbat coetw. grob vernachlässigen

hrubý: mít hrubé rucegrobe Hände haben

hrubý: v hrubých obrysechin groben Umrissen

hrubý: hrubé porušení kázněgrober Disziplinverstoß

hrubý: udělat hrubou chybueinen groben Fehler begehen

nahrubo: mlít kávu nahruboden Kaffee grob mahlen

nahrubo: obrábět nahrubo coetw. grob bearbeiten

nahrubo: stav. nahrubo nahozená zeďeine grob verputzte Mauer

nerudný: nerudné chovánígrobes Verhalten

odhad: hrubý/subjektivní odhadeine grobe/subjektive Schätzung

přibližný: přibližná představaeine grobe Vorstellung

rastr: jemný/hrubý rastrein feines/grobes Raster

surově: zacházet s kým surověj-n grob behandeln

zhruba: načrtnout zhruba coetw. in groben Zügen skizzieren

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein