Hlavní obsah

grob

Přídavné jménogröber, gröbst-

  1. hrubý, drsný materiál ap.Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé moukygrobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce
  2. hrubý, přibližný, rámcový obrysy ap.
  3. hrubý, vážný prohřešek ap.einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu
  4. hanl.hrubý, drsný, surový člověk ap.

Vyskytuje se v

Geschütz: gegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahrenpoužít těžký kalibr proti komu/čemu

Zug: in großen/groben Zügenv hrubých rysech

Asphalt: grober Asphalthrubý asfalt

grob: Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé mouky

Umriss: in (groben) Umrissenv (hrubých) obrysech

hrubý: grober Putzstav. hrubá omítka

rys: die Problematik in groben Zügen andeutenpřen. nastínit problematiku v hrubých rysech

drsný: ein grober Scherzdrsný vtip

hrubě: etw. grob/roh bearbeitenhrubě opracovat co

nahrubo: den Kaffee grob mahlenmlít kávu nahrubo

nerudný: grobes Verhaltennerudné chování

odhad: eine grobe/subjektive Schätzunghrubý/subjektivní odhad

přibližný: eine grobe Vorstellungpřibližná představa

rastr: ein feines/grobes Rasterjemný/hrubý rastr

surově: j-n grob behandelnzacházet s kým surově

zhruba: etw. in groben Zügen skizzierennačrtnout zhruba co

venku: aus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg seinbýt z nejhoršího venku

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku