Hlavní obsah

schroff

Vyskytuje se v

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

příkře: mluvit s kým příkřemit j-m schroff sprechen