Hlavní obsah

surově

Příslovce

  • roh, grobzacházet s kým surověj-n grob behandeln

Vyskytuje se v

kov: čistý/surový kovdas Feinmetall/Rohmetall

surový: surová ropadas Rohöl

železo: surové železodas Roheisen

guma: surová gumader Rohgummi

Gewalt: brutale/rohe Gewaltbrutální/surové násilí