Hlavní obsah

citlivě

Příslovce

  • empfindlich(citově) empfindsam, gefühlvollcitlivě reagovat na změnuempfindlich auf eine Änderung reagierenchovat se ke komu citlivěj-n gefühlvoll behandeln

Vyskytuje se v

citlivý: citlivé zacházení s kým/čímgefühlvolle Behandlung von j-m/etw.

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

duše: mít citlivou dušieine empfindliche Seele haben

pokožka: mít citlivou pokožkuempfindliche Haut haben

unempfindlich: gegen Kälte unempfindlich seinnebýt citlivý na chlad

Schicht: lichtempfindliche Schichtvrstva citlivá na světlo

Seele: eine edle/empfindsame Seelešlechetná/citlivá duše