Hlavní obsah

citlivý

Vyskytuje se v

duše: eine empfindliche Seele habenmít citlivou duši

pokožka: empfindliche Haut habenmít citlivou pokožku

unempfindlich: gegen Kälte unempfindlich seinnebýt citlivý na chlad

Schicht: lichtempfindliche Schichtvrstva citlivá na světlo

Seele: eine edle/empfindsame Seelešlechetná/citlivá duše

citlivý: gefühlvolle Behandlung von j-m/etw.citlivé zacházení s kým/čím