Hlavní obsah

Menge

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. množství, dávka, kvantum zboží ap.
  2. množství, spousta, mnoho chyb, práce ap.in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb
  3. mat.množina
  4. dav, zástup, množství lidíin der Menge verschwindenzmizet v davudurch die Menge gehenproplést se davemaus der Menge tretenvystoupit z davusich unter die Menge mischenvmísit se do davu

Vyskytuje se v

mengen: sich mengenmit etw. mísit se s čím různé vůně ap.

mengen: sich mengenvmísit se do davu ap.

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

erschwindeln: Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.Vyloudil (si) spoustu peněz.

libovolný: libovolné množstvíeine beliebige Menge

množinový: množinový prvekdas Element der Menge

odběr: při odběru většího množstvíbei Abnahme größerer Menge

halda: mít haldu časueine Menge Zeit haben

hukot: hukot davuder Lärm der Menge

mít: mít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben

množství: celkové/dílčí množstvídie Gesamtmenge/anteilige Menge

moře: mít moře časueine Menge Zeit haben

nakrást (si): Nakradl si hromady peněz.Er hat sich eine Menge Geld angeeignet.

nepřehledný: nepřehledné množstvíeine unübersehbare/unüberschaubare Menge

nesčetný: nesčetné množstvíunzählige Menge

probít: probít si cestu davemsich den Weg durch die Menge bahnen

protékat: Trubkou proteklo velké množství vody.Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.

přitéct: Z hor přitekla do řeky spousta vody.Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.

splynout: splynout s davemin der Menge verschwinden

zamíchat se: zamíchat se do davusich unter die Menge mischen