Hlavní obsah

hloupý

Přídavné jméno

  1. (neinteligentní) dumm, einfältighovor. dämlichzhrub. Ty jsi hloupá husa!Du bist eine dumme Gans!
  2. (nesmyslný) dumm, blöd(sinnig)položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellenudělat hloupou chybu v čemin etw. einen dummen Fehler machen
  3. expr.(nepříjemný) dummhloupá situaceeine dumme Situation

Vyskytuje se v

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

fór: To byl hloupý fór.Das war ein blöder Witz.

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

tlach: hloupé/nesmyslné tlachydummes/sinnloses Gerede

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

dumm: dumme Witze machendělat hloupé vtipy

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

etwas: So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

selber: Du bist selber dumm!Ty sám jsi hloupý!

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

unwissend: dumm und unwissend seinbýt hloupý a neznalý