Hlavní obsah

hloupě

Příslovce

Vyskytuje se v

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

fór: To byl hloupý fór.Das war ein blöder Witz.

hloupý: zhrub. Ty jsi hloupá husa!Du bist eine dumme Gans!

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

tlach: hloupé/nesmyslné tlachydummes/sinnloses Gerede

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

dazu: Je hloupý a ještě k tomu i drzý.Er ist dumm und dazu auch noch frech.

dumm: hloupě se (za)tvářitein dummes Gesicht machen

etwa: Není ani tak hloupý, ale je líný.Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.

etwas: Něco tak hloupého!So etwas Dummes!

selber: Ty sám jsi hloupý!Du bist selber dumm!

um: Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.

unwissend: být hloupý a neznalýdumm und unwissend sein

hloupě: hloupě se ptát na conach etw. dumm fragen