Hlavní obsah

rozumný

Přídavné jméno

  • vernünftig, gescheit, einsichtigJe to rozumný člověk.Er ist ein vernünftiger/verständiger Mensch.promluvit s kým rozumné slovomit j-m ein vernünftiges Wort sprechenNení s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

Vyskytuje se v

nerozumný: nerozumný tvorein unvernünftiges Geschöpf

nerozumný: nerozumný postojeine unvernünftige Stellung

gescheit: eine gescheite Entscheidung treffenučinit rozumné rozhodnutí