Hlavní obsah

chyba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (omyl) der Fehlerpočetní chybader Rechenfehlertisková/písařská chybader Druckfehler/Tippfehlerdopustit se chybyeinen Fehler begehen
  2. (závada) der Fehler, der Mangel, der DefektNikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

Vyskytuje se v

oprava: oprava chybdie Fehlerkorrektur/Fehlerberichtigung

podání: chyba při podáníder Aufschlagfehler

překlad: chyba v překladuder Übersetzungsfehler

slovosled: chyby ve slovosledudie Wortfolgefehler

tisk: chyba tiskuder Druckfehler

tiskový: tisková chybader Druckfehler

dopustit se: dopustit se chyby/zločinueinen Fehler/ein Verbrechen begehen

fatální: fatální chybaein fataler Fehler

gramatický: gramatické chybydie Grammatikfehler

hloupý: udělat hloupou chybu v čemin etw. einen dummen Fehler machen

hrubý: udělat hrubou chybueinen groben Fehler begehen

mluvnický: dělat mluvnické chybygrammatische Fehler machen

notorický: notorické chybynotorische Fehler

odehrát: odehrát skladbu bez chybydas Musikstück fehlerlos spielen

ojedinělý: ojedinělé chybyeinzeln stehende Fehler

oprava: opravit tiskové chybyeine Berichtigung der Druckfehler vornehmen

podtrhnout: Podtrhl chyby červenou tužkou.Er hat die Fehler mit Rotstift unterstrichen.

učinit: učinit chybueinen Fehler begehen

udělat: udělat chybueinen Fehler machen

uznat: uznat svou chybuseinen Fehler zugeben

vršit se: Chyby se opět vrší.Fehler häufen sich wieder.

vypíchnout: vypíchnout chybyFehler aufzeigen

zpozorovat: zpozorovat svou chybuseinen Fehler bemerken

žehlit: žehlit své chybyseine Fehler ausbügeln

lávka: pořek. Chyba lávky.Weit gefehlt.

nebe: chyba do nebe volajícíein himmelschreiender Fehler

slib: Sliby jsou chyby.Versprechen und Halten ist zweierlei.

um: einen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou

eingestehen: Er hat seinen Fehler eingestanden.Přiznal svou chybu.

Fehler: Ich hatte im Test 7 Fehler.Měl jsem v testu 7 chyb.

Fehler: Das war nicht dein Fehler.To nebyla tvoje chyba.

grob: einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu

machen: einen Fehler machenudělat chybu

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

vorhalten: j-m seine Fehler vorhaltenvytýkat komu jeho chyby