Hlavní obsah

grob

Přídavné jménogröber, gröbst-

  1. hrubý, drsný materiál ap.Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé moukygrobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce
  2. hrubý, přibližný, rámcový obrysy ap.
  3. hrubý, vážný prohřešek ap.einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu
  4. hanl.hrubý, drsný, surový člověk ap.

Vyskytuje se v

Geschütz: použít těžký kalibr proti komu/čemugegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahren

Zug: v hrubých rysechin großen/groben Zügen

Asphalt: hrubý asfaltgrober Asphalt

grob: připravovat knedlíky z hrubé moukyKnödel aus grobem Mehl zubereiten

Umriss: v (hrubých) obrysechin (groben) Umrissen

hrubý: stav. hrubá omítkagrober Putz

rys: přen. nastínit problematiku v hrubých rysechdie Problematik in groben Zügen andeuten

drsný: drsný vtipein grober Scherz

hrubě: hrubě opracovat coetw. grob/roh bearbeiten

nahrubo: mlít kávu nahruboden Kaffee grob mahlen

nerudný: nerudné chovánígrobes Verhalten

odhad: hrubý/subjektivní odhadeine grobe/subjektive Schätzung

přibližný: přibližná představaeine grobe Vorstellung

rastr: jemný/hrubý rastrein feines/grobes Raster

surově: zacházet s kým surověj-n grob behandeln

zhruba: načrtnout zhruba coetw. in groben Zügen skizzieren

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

Dreck: být z nejhoršího srabu venkuaus dem (gröbsten) Dreck (heraus) sein