Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (drsný, obsahující kousky) grobmít hrubé rucegrobe Hände habenstav. hrubá omítkagrober Putz
  2. (přibližný, neúplný) grobv hrubých obrysechin groben Umrissen
  3. (bez odpočtů) Brutto-hrubá váhadas Bruttogewichthrubý příjemdas Bruttoeinkommen
  4. (nezdvořilý) grob, derb
  5. (značný, velký) grobhrubé porušení kázněgrober Disziplinverstoßudělat hrubou chybueinen groben Fehler begehen

Vyskytuje se v

mouka: glattes Mehl/das Universalmehl/griffiges Mehlhladká/polohrubá/hrubá mouka

mzda: der Bruttolohn/Nettolohnhrubá/čistá mzda

příjem: das Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmershrubý měsíční příjem zaměstnance

rys: die Problematik in groben Zügen andeutenpřen. nastínit problematiku v hrubých rysech

zisk: der Rohgewinn/Reingewinnhrubý/čistý zisk

odhad: eine grobe/subjektive Schätzunghrubý/subjektivní odhad

rastr: ein feines/grobes Rasterjemný/hrubý rastr

roh: roh zu j-m seinbýt hrubý ke komu

Asphalt: grober Asphalthrubý asfalt

grob: Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé mouky

rüde: einen rüden Ton anschlagennasadit hrubý tón

Umriss: in (groben) Umrissenv (hrubých) obrysech

hrubý: grober Putzstav. hrubá omítka