Hlavní obsah

celkový

Přídavné jméno

  1. (týkající se celku) Gesamt-, Allgemein-, allgemeinv celkové částce...im Gesamtbetrag von...celková škodader Gesamtschadencelkový zdravotní stavder Allgemeinzustand
  2. (souhrnný, povšechný, bez podrobností) Gesamt-, allgemein, Allgemein-celkový dojemder Gesamteindruck

Vyskytuje se v

cena: celková cenader Gesamtpreis

majetek: celkový majetekdas Gesamtvermögen

odbyt: celkový odbytder Gesamtabsatz

výdaj: celkové výdajedie Gesamtausgaben

kapacita: celková/částečná kapacitadie Gesamtkapazität/Teilkapazität

množství: celkové/dílčí množstvídie Gesamtmenge/anteilige Menge

zrevidovat: zrevidovat celkovou koncepcidie Gesamtkonzeption revidieren

ausmachen: Die Gesamtsumme macht 100 Euro aus.Celková suma činí 100 eur.