Hlavní obsah

zisk

Vyskytuje se v

akcionářský: der Aktionärsgewinnakcionářský zisk

odvod: die Gewinnabführung/Gewinnabgabeekon. odvod ze zisku

podnikatelský: der Unternehmensgewinnpodnikatelský zisk

bezpracný: leichter Gewinnbezpracný zisk

podílet se: am Gewinn partizipierenpodílet se na zisku

rozmnožit: seine Gewinne vermehrenrozmnožit své finanční zisky

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

zisk: der Rohgewinn/Reingewinnhrubý/čistý zisk