Hlavní obsah

ergeben

Slovesoergibt, a, e

  1. dá(va)t smysl ap., rovnat se, být o početním výsledku ap.60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.
  2. vynést finančně
  3. prokázat příčinu smrti ap.Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.
  4. sich ergeben vyplynout
  5. sich ergeben oddat se alkoholu ap.
  6. sich ergeben podrobit se, poddat se, odevzdat se osudu ap.

Vyskytuje se v

ergeben: Er ist ihr blind ergeben.Je jí slepě oddaný.

Sinn: Das ergibt keinen Sinn.To nedává smysl.

bezmezně: j-m grenzenlos ergeben seinbýt bezmezně oddán komu

oddaný: ergebener Anhänger j-s/etw.oddaný stoupenec koho/čeho

oddat se: sich der Leidenschaft ergebenoddat se vášni

smysl: Es ergibt keinen Sinn.Nedává to smysl.

souvislost: etw. ergibt sich aus dem Zusammenhangco vyplývá ze souvislosti

vyplynout: Das ergibt sich erst aus der Lage.To teprve vyplyne ze situace.

ergeben: 60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.