Hlavní obsah

aufgeben

Slovesogibt auf, a, e

  1. podat zásilku ap.ein Telegramm am Schalter aufgebenpodat telegram u přepážkyDer Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.
  2. zadat, uložit úkoly žákům ap.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.
  3. tech.naložit štěrk ap.
  4. úř.uvést, ud(áv)at množství ap.
  5. sport.podávat, mít podání
  6. etw. Akk vzdát co, (za)nechat čeho kouření ap.

Vyskytuje se v

Geist: den Geist aufgebenkleknout, odejít přístroj ap.

Rätsel: j-m (ein) Rätsel aufgebenbýt pro koho hádankou

Bestellung: die Bestellung aufgebenzadat objednávku

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

hádanka: j-m Rätsel aufgebendávat komu hádanky

přemíra: ein Übermaß an Aufgaben/Informationenpřemíra úkolů/informací

rozepsat: Aufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilenrozepsat dětem úkoly

zastat: anspruchsvolle Aufgaben bewältigenzastat náročné úkoly

aufgeben: ein Telegramm am Schalter aufgebenpodat telegram u přepážky