Hlavní obsah

belasten

Sloveso

  1. zatížit auto nákladem ap.
  2. j-n/etw. mit etw., durch etw. zatěžovat, namáhat koho/co čím problémy, prací ap.
  3. zatěžovat ovzduší škodlivinami ap.
  4. práv.j-n přitížit, uškodit komu svědectví ap.Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.
  5. fin.mit etw. zatížit čím pozemek hypotékou ap.
  6. připsat na vrub, zatížit kontoj-s Konto belastenzatížit čí účet

Vyskytuje se v

erblich: erblich belastet seinbýt dědičně zatížený

dědičně: dědičně zatížený čímerblich belastet durch etw.

maximálně: maximálně zatížit coetw. maximal belasten

namáhat: namáhat zraněnou nohuverletztes Bein belasten

tížit: Tíží ho zdravotní problémy.Die Gesundheitsprobleme belasten ihn.