Hlavní obsah

belasten

Sloveso

  1. zatížit auto nákladem ap.
  2. j-n/etw. mit etw., durch etw. zatěžovat, namáhat koho/co čím problémy, prací ap.
  3. zatěžovat ovzduší škodlivinami ap.
  4. práv.j-n přitížit, uškodit komu svědectví ap.Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.
  5. fin.mit etw. zatížit čím pozemek hypotékou ap.
  6. připsat na vrub, zatížit kontoj-s Konto belastenzatížit čí účet

Vyskytuje se v

erblich: erblich belastet seinbýt dědičně zatížený

dědičně: erblich belastet durch etw.dědičně zatížený čím

maximálně: etw. maximal belastenmaximálně zatížit co

namáhat: verletztes Bein belastennamáhat zraněnou nohu

tížit: Die Gesundheitsprobleme belasten ihn.Tíží ho zdravotní problémy.

belasten: j-s Konto belastenzatížit čí účet