Hlavní obsah

namáhat

Nedokonavé sloveso

  1. (zatěžovat) anstrengentech. beanspruchentech. belastennamáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen
  2. (vysilovat) anstrengen, ermattennamáhat zraněnou nohuverletztes Bein belastenNesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

Vyskytuje se v

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

nadarmo: namáhat se nadarmosich umsonst bemühen

namáhat se: Nenamáhejte se!Geben Sie sich keine Mühe!

závit: namáhat si mozkové závitydie (kleinen) grauen Zellen anstrengen

Kopf: seinen Kopf anstrengennamáhat (si) hlavu

mühen: Ich habe mich vergeblich gemüht.Zbytečně jsem se namáhala.

übermäßig: sich übermäßig anstrengennadměrně se namáhat