Hlavní obsah

Kopf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

 1. hlava část tělamit dem Kopf nickenpokyvovat hlavou
 2. hlavička, hlava, bedna chytrý člověk
 3. vedení, hlava spiknutí ap.Er ist der Kopf der Bande.Je hlavou party.
 4. hlava rozum, soudnost, myšleníhovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.seinen Kopf anstrengennamáhat (si) hlavu
 5. hlava, osoba, člověkPro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.Vstupné stojí 10 eur na hlavu.
 6. hlávka květáku ap.ein Kopf Kohlhlávka zelí
 7. záhlaví, hlavička dopisu ap., čelo skupiny

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

 1. nicht wissen, wo einem der Kopf steht nevědět, kde člověku hlava stojí
 2. einen roten Kopf bekommen zčervenat, zrudnout studem ap.
 3. Kopf hoch! Hlavu vzhůru!
 4. j-s Kopf fordern žádat čí hlavu smrt, pracovní postavení ap.
 5. seinen Kopf retten hovor.zachránit si krk
 6. den Kopf in den Sand stecken strkat hlavu do písku
 7. den Kopf hoch tragen nosit hlavu vysoko být hrdý
 8. etw. Akk auf den Kopf stellen hovor.obrátit co vzhůru nohama
 9. nicht auf den Kopf gefallen sein hovor.nebýt padlý na hlavu
 10. j-m in den Kopf steigen stoupnout komu do hlavy alkohol ap.
 11. mit dem Kopf durch die Wand wollen hovor.chtít hlavou prorazit zeď
 12. Es geht um Kopf und Kragen. hovor.Jde o krk.
 13. von Kopf bis Fuß od hlavy (až) k patě
 14. Butter auf dem Kopf haben hovor.mít máslo na hlavě
 15. Hals über Kopf hovor.hlava nehlava překotně, bezhlavě
 16. aus dem Kopf nazpaměť, z hlavy

Vyskytuje se v

Brett: být natvrdlýein Brett vor dem Kopf haben

Butter: mít máslo na hlavěButter auf dem Kopf haben

Dach: mít střechu nad hlavouein Dach über dem Kopf haben

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf

Hals: hlava nehlava, bezhlavě, ukvapeně, unáhleněHals über Kopf

hängen: Nevěš hlavu!Lass den Kopf nicht hängen!

hinweg: bez vědomí koho nadřízeného ap.über j-s Kopf hinweg

hoch: Hlavu vzhůru!Kopf hoch!

Kopf: nevědět, kde člověku hlava stojínicht wissen, wo einem der Kopf steht

Nagel: udeřit hřebík na hlavičkuden Nagel auf den Kopf treffen

Rosine: nosit hlavu v oblacích(große) Rosinen im Kopf haben

stehen: (už) nevědět, kde člověku hlava stojínicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht

steigen: stoupnout do hlavy komu sláva, úspěch ap.j-m in den Kopf steigen

Stroh: mít v hlavě senoStroh im Kopf haben

verlieren: ztratit hlavu, zpanikařitden Kopf verlieren

nach: otočit hlavu nalevoden Kopf nach links drehen

aufschlagen: narazit si hlavusich den Kopf aufschlagen

binden: Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.Ich band mir ein Tuch um den Kopf.

drehen: lehce otočit hlavuden Kopf leicht drehen

durchstoßen: Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.

fühlen: Ta boule na hlavě se dala nahmatat.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.

neigen: sklonit hlavu na pozdravden Kopf zum Gruß neigen

schlagen: bouchnout se do hlavy o skříňmit dem Kopf gegen den Schrank schlagen

schütteln: kroutit/vrtět hlavou nad čímüber etw. den Kopf/mit dem Kopf schütteln

überschlagen: rychle si v hlavě spočítat coetw. rasch im Kopf überschlagen

wehtun: Bolí mě hlava.Mein Kopf tut mir weh.

Bein: Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.

zuneigen: Naklonila k němu hlavu.Sie neigte ihm ihren Kopf zu.

zurücklegen: zaklonit hlavu a podívat se do výškyden Kopf zurücklegen und in die Höhe schauen

hlava: od hlavy až k patěvon Kopf bis Fuß

k, ke, ku: od hlavy k patěvon Kopf bis Fuß

mozek: přen. být mozkem revoluce/firmyder Kopf der Revolution/Firma sein

přijít: přijít o hlavuden Kopf verlieren

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

harašit: Haraší mu ve věži.Bei ihm spukt es im Kopf.

hrnout se: Krev se hrne do hlavy.Das Blut steigt in den Kopf.

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

kroutit: kroutit hlavouden Kopf schütteln

kývat: kývat hlavou do rytmuden Kopf im Rhythmus bewegen

mihnout se: přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

nahrnout se: Krev se mu nahrnula do hlavy.Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.

odklonit: odklonit hlavuden Kopf abwenden

podložit: podložit hlavu polštářemden Kopf mit einem Kissen (ab)stützen

pohazovat: pohazovat hlavouden Kopf zurückwerfen

pohladit: pohladit dítě po hlavědas Kind über den Kopf streicheln

pohlavek: dát komu pohlavekj-m einen Klaps auf den Kopf geben

pohodit: pohodit hlavouden Kopf zurückwerfen

poranit se: Poranil se na hlavě.Er verletzte sich am Kopf.

potřást: expr. potřást hlavou nad kým/čímüber j-n/etw. den Kopf schütteln

pracovat: pracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeiten

prohnat: prohnat komu kulku hlavouj-m eine Kugel durch den Kopf jagen

předklonit: předklonit hlavuden Kopf vorneigen

přerazit se: Běží, div se nepřerazí.Er läuft über Hals und Kopf davon.

převyšovat: Převyšuje mě o hlavu.Sie überragt mich um einen Kopf.

rojit se: přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.

rozbitý: rozbitá hlavaaufgeschlagener Kopf

sehnout: sehnout hlavuden Kopf beugen

sklonit: sklonit hlavuden Kopf senken

trůnit: trůnit v čele stoluam Kopf des Tisches thronen

úder: úder do hlavyder Schlag auf den Kopf

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

uzvednout: uzdvihnout činku nad hlavudie Hantel über den Kopf heben

vrtat: Jeho slova jí vrtala hlavou.Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.

vrtět: nevěřícně vrtět hlavou nad čímüber etw. ungläubig den Kopf schütteln

vystrčit: vystrčit hlavu z oknaden Kopf aus dem Fenster (st)recken

vytočit: vytočit hlavu do stranyden Kopf zur Seite drehen

vztyčit: Vztyčil hrdě hlavu.Er hat den Kopf stolz erhoben.

zabořit: zabořit hlavu do dlaníden Kopf in die Hände vergraben

zamotat: zamotat hlavu komuj-m den Kopf verdrehen

zatřást: Odmítavě zatřásl hlavou.Er hat den Kopf abweisend geschüttelt.

zavlát: Vlasy jí zavlály kolem hlavy.Das Haar wehte ihr um den Kopf.

zbláznit: Úplně mu zbláznila hlavu.Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.

čistý: přen. mít čistou hlavuklaren Kopf haben

dostat: dostat komu co do hlavyj-m etw. in den Kopf stopfen

hlavička: trefit/uhodit hřebík na hlavičkuden Nagel auf den Kopf treffen