Hlavní obsah

Brett

Vyskytuje se v

schwarz: das Schwarze Brettnástěnka, vývěska

fügen: Das Brett fügt sich genau in die Lücke.Prkno přesně zapadá do mezery.

klopfen: den Nagel ins Brett klopfenzatlouci hřebík do prkna

stark: ein 3 cm starkes Brettprkno silné 3 cm

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

verkürzen: ein Brett um 10 cm verkürzenzkrátit prkno o 10 cm

píchnout: píchnout plakát na nástěnkuein Plakat an das Brett stechen

sevřít: sevřít prkno do svěrákudas Brett in den Schraubstock spannen

vyvěsit: vyvěsit co na nástěnkuetw. am schwarzen Brett anschlagen

poleno: být praštěný polenemein Brett vor dem Kopf haben