Hlavní obsah

klopfen

Sloveso

  1. (po)klepat, (za)ťukatan die Tür/ans Fenster klopfenklepat na dveře/oknoan die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu
  2. (vy)ťukat rytmus ap.
  3. naklepat maso ap.
  4. vyklepat matrace ap.
  5. zatlouci přibítden Nagel ins Brett klopfenzatlouci hřebík do prkna
  6. tlouci o srdci, tepat o pulzumit klopfendem Herzens tlukoucím srdcem

Vyskytuje se v

Busch: bei j-m auf den Busch klopfentahat z koho rozumy/informace

Finger: j-m auf die Finger klopfenklepnout koho přes prsty

abklopfen: Ich klopfte mir den Mantel ab.Vyklepala jsem si kabát.

Teppich: den Teppich klopfenklepat koberec

bušení: slyšet bušení jeho srdcesein Herz klopfen hören

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

poklepat: poklepat na ramenoauf die Schulter klopfen

ťukat: ťukat na oknoans Fenster klopfen

vkročit: vkročit bez zaklepáníohne Klopfen eintreten

zaklepat: zaklepat na dveřean die Tür klopfen

zaťukat: Zaťukal na dveře.Er klopfte an die Tür.

zaťukat: zaťukat tužkou o stůlmit dem Stift auf den Tisch klopfen

zaklepat: zaklepat na dřevo(dreimal) auf Holz klopfen