Hlavní obsah

vkročit, vkráčet

Dokonavé sloveso

  • (ein)treten in etw. Akk, betreten etw. Akkvkročit do dveřídie Tür betretenvkročit bez zaklepáníohne Klopfen eintreten

Vyskytuje se v

betreten: Do tohoto obchodu už nevkročím.Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.

vkročit: vkročit do dveřídie Tür betreten