Hlavní obsah

překročit

Vyskytuje se v

hranice: překročit hranicedie Grenze überschreiten

termín: dodržet/překročit termínden Termin einhalten/überschreiten

Schwelle: über die Schwelle tretenpřekročit práh

Verbot: ein Verbot übertretenpřekročit zákaz