Hlavní obsah

klopfen

Sloveso

  1. (po)klepat, (za)ťukatan die Tür/ans Fenster klopfenklepat na dveře/oknoan die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu
  2. (vy)ťukat rytmus ap.
  3. naklepat maso ap.
  4. vyklepat matrace ap.
  5. zatlouci přibítden Nagel ins Brett klopfenzatlouci hřebík do prkna
  6. tlouci o srdci, tepat o pulzumit klopfendem Herzens tlukoucím srdcem

Vyskytuje se v

Finger: j-m auf die Finger klopfenklepnout koho přes prsty

abklopfen: Ich klopfte mir den Mantel ab.Vyklepala jsem si kabát.

klopfen: an die Tür/ans Fenster klopfenklepat na dveře/okno

Teppich: den Teppich klopfenklepat koberec

Busch: bei j-m auf den Busch klopfentahat z koho rozumy/informace