Hlavní obsah

fühlen

Sloveso

  1. (po)cítit, vnímat bolest, teplo ap.
  2. nahmatat pulz ap.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.
  3. nach etw. sáhnout, hmátnout po čem po peněžence ap.
  4. sich fühlen cítit se zdravě ap., připadat si cize ap.sich für etw. verantwortlich fühlencítit se za co odpovědný(m)

Vyskytuje se v

gebauchpinselt: sich gebauchpinselt fühlencítit se potěšený

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

pudelwohl: sich pudelwohl fühlencítit se výtečně/báječně/skvěle

überfragt: überfragt sein, sich überfragt fühlenbýt zaskočen otázkami, neznat odpověď

allein: sich (sehr) allein fühlencítit se (velmi) osaměle

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

Ehre: sich in seiner Ehre gekränkt fühlencítit se uražen na cti

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

Haus: Fühl dich wie zu Hause!(Chovej se) Jako doma!

kränken: Sie fühlt sich tief gekränkt.Cítí se hluboce uražená.

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

übervorteilen: sich übervorteilt fühlencítit se znevýhodněný

cítit: cítit bolestiSchmerzen fühlen/spüren

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

cítit se: cítit se dotčensich getroffen fühlen

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

dobře: Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

hmatat: hmatat tepden Puls fühlen

malátný: cítit se malátnýsich schlaff fühlen

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

osamocený: cítit se osamocenýsich einsam fühlen

pokořit: Cítil se pokořen.Er fühlte sich demütigt.

smrtelně: smrtelně se urazitsich tödlich beleidigt fühlen

svůj, svá, své, svoje: Není ve své kůži.Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.

ucítit: ucítit čí dotykj-s Berührung fühlen

ulevit se: Po operaci se pacientovi ulevilo.Nach der Operation fühlte sich der Patient besser.

ulevit se: Vyplakala se a ulevilo se jí.Sie weinte sich aus und fühlte sich erleichtert.

zbytečný: cítit se zbytečnýsich nutzlos fühlen

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

cítit se: cítit se ve svém živlusich in seinem Element fühlen

nebe: být v sedmém nebisich wie im sieb(en)ten Himmel fühlen

zoubek: podívat se komu/čemu na zoubekj-m (auf) den Puls fühlen