Hlavní obsah

fühlen

Sloveso

  1. (po)cítit, vnímat bolest, teplo ap.
  2. nahmatat pulz ap.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.
  3. nach etw. sáhnout, hmátnout po čem po peněžence ap.
  4. sich fühlen cítit se zdravě ap., připadat si cize ap.sich für etw. verantwortlich fühlencítit se za co odpovědný(m)

Vyskytuje se v

gebauchpinselt: sich gebauchpinselt fühlencítit se potěšený

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

pudelwohl: sich pudelwohl fühlencítit se výtečně/báječně/skvěle

überfragt: überfragt sein, sich überfragt fühlenbýt zaskočen otázkami, neznat odpověď

allein: sich (sehr) allein fühlencítit se (velmi) osaměle

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

Ehre: sich in seiner Ehre gekränkt fühlencítit se uražen na cti

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

Haus: Fühl dich wie zu Hause!(Chovej se) Jako doma!

kränken: Sie fühlt sich tief gekränkt.Cítí se hluboce uražená.

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

übervorteilen: sich übervorteilt fühlencítit se znevýhodněný

cítit: Schmerzen fühlen/spürencítit bolesti

cítit se: Ich fühle mich nicht wohl.Necítím se dobře.

dobře: Ich fühle mich nicht wohl.Není mi dobře.

doma: sich irgendwo heimisch fühlencítit se kde jako doma

hmatat: den Puls fühlenhmatat tep

malátný: sich schlaff fühlencítit se malátný

nejistě: sich in j-s Anwesenheit unsicher fühlencítit se v přítomnosti koho nejistě

nemohoucí: sich klein und machtlos fühlencítit se malý a nemohoucí

osamocený: sich einsam fühlencítit se osamocený

pokořit: Er fühlte sich demütigt.Cítil se pokořen.

smrtelně: sich tödlich beleidigt fühlensmrtelně se urazit

svůj, svá, své, svoje: Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.Není ve své kůži.

ucítit: j-s Berührung fühlenucítit čí dotyk

ulevit se: Nach der Operation fühlte sich der Patient besser.Po operaci se pacientovi ulevilo.

zbytečný: sich nutzlos fühlencítit se zbytečný

že: Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.Že se necítil dobře, zůstal doma.

nebe: sich wie im sieb(en)ten Himmel fühlenbýt v sedmém nebi

zoubek: j-m (auf) den Puls fühlenpodívat se komu/čemu na zoubek

fühlen: sich fühlencítit se zdravě ap., připadat si cize ap.