Hlavní obsah

empfinden

Slovesoa, u

  1. cítit, pociťovat smutek, hlad ap.
  2. etw. Akk als etw. Akk vnímat, cítit, pociťovat co jako co

Slovesoa, u

  1. (sehr) viel für j-n empfinden mít (velmi) rád koho

Das, podstatné jméno~s

  1. kniž.pocit špatný ap.
  2. für etw. cit pro codas Empfinden für Gerechtigkeitcit pro spravedlnost

Vyskytuje se v

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

Empfinden: das Empfinden für Gerechtigkeitcit pro spravedlnost

Neid: Neid empfindenpociťovat závist

cítit: das Bedauern über j-n/etw. empfindencítit lítost nad kým/čím

nejistý: eine ungewisse Trauer empfindenpociťovat nejistý smutek

ostrý: einen scharfen Schmerz empfindenpociťovat ostrou bolest

zármutek: Trauer empfindenpocítit zármutek

empfinden: (sehr) viel für j-n empfindenmít (velmi) rád koho