Hlavní obsah

empfinden

Slovesoa, u

  1. cítit, pociťovat smutek, hlad ap.
  2. etw. Akk als etw. Akk vnímat, cítit, pociťovat co jako co

Slovesoa, u

  1. (sehr) viel für j-n empfinden mít (velmi) rád koho

Das, podstatné jméno~s

  1. kniž.pocit špatný ap.
  2. für etw. cit pro codas Empfinden für Gerechtigkeitcit pro spravedlnost

Vyskytuje se v

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

Neid: Neid empfindenpociťovat závist

cítit: cítit lítost nad kým/čímdas Bedauern über j-n/etw. empfinden

nejistý: pociťovat nejistý smutekeine ungewisse Trauer empfinden

ostrý: pociťovat ostrou bolesteinen scharfen Schmerz empfinden

zármutek: pocítit zármutekTrauer empfinden