Hlavní obsah

durchfinden

Slovesoa, u

  1. durch etw. zu etw. najít cestu čím k čemu, trefit kudy kam lesem k chatě ap.užívá se též ve zvratném tvaru(sich) in der Großstadt nicht durchfinden könnennedokázat se zorientovat ve velkoměstě
  2. durch etw. vyznat se v čem ve spisech ap.užívá se též ve zvratném tvaru