Hlavní obsah

cítit

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat smysly) fühlen, spürencítit bolestiSchmerzen fühlen/spürencítit na sobě čí pohledj-s Blick auf sich spüren
  2. (vnímat čichem) riechen(o zvířeti) witternbýt cítit čímriechen nach etw.
  3. (podvědomě si uvědomovat) fühlen, empfinden, spürencítit lítost nad kým/čímdas Bedauern über j-n/etw. empfinden

Vyskytuje se v

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

cítit se: cítit se dotčensich getroffen fühlen

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

malátný: cítit se malátnýsich schlaff fühlen

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

osamocený: cítit se osamocenýsich einsam fühlen

pokořit: Cítil se pokořen.Er fühlte sich demütigt.

zatuchlina: Je to cítit zatuchlinou.Es riecht moderig.

zbytečný: cítit se zbytečnýsich nutzlos fühlen

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

cítit se: cítit se ve svém živlusich in seinem Element fühlen

kost: cítit co v kostechj-m in den Knochen/Gliedern stecken