Hlavní obsah

cítit se

Nedokonavé sloveso

  • sich fühlen, sich befindenNecítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.cítit se dotčensich getroffen fühlenTen se ale cítí!Der fühlt sich aber!

Vyskytuje se v

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

malátný: cítit se malátnýsich schlaff fühlen

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

osamocený: cítit se osamocenýsich einsam fühlen

pokořit: Cítil se pokořen.Er fühlte sich demütigt.

zbytečný: cítit se zbytečnýsich nutzlos fühlen

allein: cítit se (velmi) osamělesich (sehr) allein fühlen

unwohl: Necítím se dobře.Ich fühle mich unwohl.

wohl: cítit se dobřesich wohl fühlen

Ehre: cítit se uražen na ctisich in seiner Ehre gekränkt fühlen

fühlen: cítit se za co odpovědný(m)sich für etw. verantwortlich fühlen

kränken: Cítí se hluboce uražená.Sie fühlt sich tief gekränkt.

schlapp: cítit se slabýsich schlapp fühlen

übervorteilen: cítit se znevýhodněnýsich übervorteilt fühlen

unpässlich: necítit se dobřeunpässlich sein

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.