Hlavní obsah

cítit se

Nedokonavé sloveso

  • sich fühlen, sich befindenNecítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.cítit se dotčensich getroffen fühlenTen se ale cítí!Der fühlt sich aber!

Vyskytuje se v

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

malátný: cítit se malátnýsich schlaff fühlen

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

osamocený: cítit se osamocenýsich einsam fühlen

pokořit: Cítil se pokořen.Er fühlte sich demütigt.

zbytečný: cítit se zbytečnýsich nutzlos fühlen

allein: sich (sehr) allein fühlencítit se (velmi) osaměle

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

Ehre: sich in seiner Ehre gekränkt fühlencítit se uražen na cti

fühlen: sich für etw. verantwortlich fühlencítit se za co odpovědný(m)

kränken: Sie fühlt sich tief gekränkt.Cítí se hluboce uražená.

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

übervorteilen: sich übervorteilt fühlencítit se znevýhodněný

unpässlich: unpässlich seinnecítit se dobře