Hlavní obsah

nemohoucí

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez entbehren können*

vystát: nemoci vystátnemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.

demonstrace: demonstrace mocidie Machtdemonstration

moc: z moci úřednívon Amts wegen

nemoc: dětské nemocidie Kinderkrankheiten

nemoc: med. kožní nemocidie Hautkrankheiten

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

původce: původce nemocider Krankheitserreger

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

ženský: ženské nemocidie Frauenkrankheiten

dočkat se: Nemůže se dočkat prázdnin.Sie kann die Ferien kaum erwarten.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

moct: nemoct usnoutnicht einschlafen können

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

moct: Nemůže to pochopit.Er kann es nicht begreifen.

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

moct: Vstupenky můžete zakoupit předem.Die Eintrittskarten können Sie im Voraus kaufen.

moct: Já za to nemohu.Ich kann nicht dafür.

moct: Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.

moct: Za to všechno může on.Das alles ist seine Schuld.

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

moct: Už bys mohl odejít.Du könntest schon gehen.

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

nahmatat: Nemohl ve tmě nahmatat kliku.Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

odklidit: Mohl bys odklidit ze stolu?Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

odpoutat se: Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.

odřeknout si: Nemohl si odříci skleničku před spaním.Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

osprchovat se: Kde se můžu osprchovat?Wo kann ich mich duschen?

pětka: hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

pobrat: Nemůžu všechno pobrat.Ich kann nicht alles mitnehmen.

podpora: Podniky mohou zažádat o státní podporu.Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

přijít: Nemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.

přistavit: Můžete mi přistavit vůz?Können Sie mit dem Wagen vorfahren?

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

rozměnit: Můžete mi rozměnit?Können Sie mir wechseln?

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

roztlačit: Můžete mě roztlačit?Könnt ihr mich mal anschieben?

směstnat: Nemůže směstnat šaty do skříně.Er kann die Kleider nicht in den Schrank hineinpressen.

splést se: Splést se může každý.Jeder kann sich irren.

stonat: Nemůžu si dovolit stonat.Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.

tak: Jak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?

tak: Může mu být tak dvacet.Er kann etwa zwanzig sein.

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

ubezpečit: Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.

ujistit: O tom vás mohu ujistit.Ich kann Sie dessen versichern.

utáhnout: Nemohl jsem to finančně utáhnout.Ich konnte es nicht finanziell schaffen.

užitečný: Může ti být užitečný.Der kann dir von Nutzen sein.

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Könnten Sie uns fotografieren?

vyhrabat se: Nemůžu se z toho vyhrabat.Ich kann nicht hinauskriechen.

vykročit: Už jsme připraveni, můžeme vykročit.Wir sind schon bereit, wir können losgehen.

vymalovat: Obrázek můžeš vymalovat.Du kannst das Bild ausmalen.

vynahradit: Jak vám to můžu vynahradit?Wie kann ich es Ihnen ersetzen?

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

vypnout: Mohl bys vypnout zvuk?Könntest du den Ton ausschalten?

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vystát: Nemůžu tvou sestru vystát.Ich kann deine Schwester nicht ausstehen.

vysypat: Mohl bys vysypat odpadky?Könntest du den Abfall wegschütten?

vyzrát: Nemůžu na něj vyzrát.Ich kann ihm nicht beikommen.