Hlavní obsah

postrádat

Vyskytuje se v

entbehren: Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.

vermissen: Ich habe dich sehr vermisst!Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!