Hlavní obsah

fehlen

Sloveso

  1. chybět knoflík na kabátě ap.Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.
  2. chybět postrádatDu hast mir sehr gefehlt!Moc jsi mi chyběl!
  3. an etw. Dat chybět co, nedostávat se čehoIhm fehlt es an Arbeitseifer.Chybí mu pracovní nadšení.Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Vyskytuje se v

viel: Es fehlte nicht viel...Nechybělo moc ...

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.