Hlavní obsah

představit

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. stell dir mal vor, stellen Sie sich vorpředstav(te) si

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?