Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

prst: ukázat prstem na kohoauf j-n mit dem Finger zeigen

průvodčí: ukázat jízdenku průvodčímudem Schaffner die Fahrkarte zeigen

ukázat se: Někdy se zase ukaž.Lass dich mal wieder sehen.

dobrý: ukázat dobrou vůlieinen guten Willen zeigen

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

unwürdig: ukázat se nehodným čí láskysich j-s Liebe unwürdig erweisen

barmherzig: ukázat se milosrdnýmsich barmherzig zeigen

Nachteil: ukázat se jako nevýhoda čehosich als Nachteil etw. Gen erweisen

Reue: neukázat žádnou lítostkeine Reue zeigen

verhängnisvoll: ukázat se osudnýmsich als verhängnisvoll erweisen

vorführen: ukázat svému kolegovi nové autodas neue Auto seinem Kollegen vorführen

was: Ukaž, co dovedeš!Zeig, was du kannst!

Weg: ukázat komu cestuj-m den Weg zeigen

zeigen: ukázat na koho prstemmit dem Finger auf j-n zeigen

zuwenden: ukázat záda komu, obrátit se zády ke komuj-m den Rücken zuwenden

ukázat: ukázat směr komuj-m die Richtung zeigen/weisen