Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

prst: ukázat prstem na kohoauf j-n mit dem Finger zeigen

průvodčí: ukázat jízdenku průvodčímudem Schaffner die Fahrkarte zeigen

ukázat se: Někdy se zase ukaž.Lass dich mal wieder sehen.

dobrý: ukázat dobrou vůlieinen guten Willen zeigen

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

ukázat se: To se ještě ukáže!Das wird sich (noch) zeigen!

unwürdig: sich j-s Liebe unwürdig erweisenukázat se nehodným čí lásky

barmherzig: sich barmherzig zeigenukázat se milosrdným

Nachteil: sich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

Reue: keine Reue zeigenneukázat žádnou lítost

verhängnisvoll: sich als verhängnisvoll erweisenukázat se osudným

vorführen: das neue Auto seinem Kollegen vorführenukázat svému kolegovi nové auto

was: Zeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!

Weg: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

zeigen: mit dem Finger auf j-n zeigenukázat na koho prstem

zeigen: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

zeigen: Ich zeige ihm, wie er zum Stadion kommt.Ukážu mu, jak se dostane ke stadionu.

zeigen: seine Hausaufgabe der Lehrerin zeigenukázat učitelce svůj domácí úkol

zeigen: die Fertigkeiten zeigenukázat dovednosti

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu